RealFit  bied ik aan in samenwerking met Brenda Calf,  gewichtsconsulente en sportinstructrice bij Food and Fit coach.  Ik verzorg de vaardigheidslessen voor de jongeren.  Door deze samenwerking wordt op meerdere gebieden de leefstijl positief beïnvloed om op lange termijn een gezonde leefstijl te houden. Beweging, voeding, psychologische vaardigheden en deelname van ouders staan centraal.

Inhoud:

De cursus start met een informatiebijeenkomst gevolgd door 13 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur.

 • 13 beweeglessen
 • 10 vaardigheidslessen  (waarvan 1 gecombineerd met een extra voedingsles)
 • 3 voedingslessen
 • Follow up na 6 maanden en na 1 jaar.

Daarnaast zijn er:

 • 4 individuele bijeenkomsten met de gewichtsconsulente
 • 3 ouderbijeenkomsten

Doelstelling:

De jongeren helpen een afname van hun (beginnende) overgewicht te bewerkstelligen. Dit wordt bereikt door aandacht te besteden aan:

 • Voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen en bij voorkeur ook de Fitnorm.
 • Meer kennis van deelnemer en zijn/haar ouders over voeding en dit ook uit kunnen voeren.
 • De deelnemer leert realistischer te denken over eten, uiterlijk, zichzelf en bereikt een verhoogde mate van zelf- en lichaamswaardering.
 • De ouders nemen deel aan de ouderavonden en zijn aanwezig bij de individuele gesprekken met de gewichtsconsulente.
 • Stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl door kennisvergroting en bewustwording, zowel bij de deelnemende jongeren als hun ouders.

Het belangrijkste van RealFit is dat de deelnemers plezier in bewegen houden of weer terug krijgen. Het is geen afslankprogramma.

Doelgroep:

 • Jongeren hebben de leeftijd  van 13 tot 18 jaar.
 • Jongeren  hebben een te hoge Body Mass Index (BMI).
 • De jongeren en ouders zijn gemotiveerd om deel te nemen en worden door de omgeving gesteund.

Kosten:

Dankzij de subsidie Sportimpuls kunnen de kosten voor de deelnemers aan de cursus RealFit zeer laag gehouden worden. De Sportimpuls is een financiële ondersteuning vanuit de overheid die ervoor zorgt dat zoveel mogelijk jongeren, en hun omgeving, de kans krijgen om aan een erkende leefstijlcursus deel te nemen.

Meer informatie, bv. wanneer we weer starten met een training?

evelien@veer-krachtig.nu of 06-22411110